آرین آرانی

خانه جستجو | روانسنجی

 

گر مایل بودید از نظر مشورتی من بهره ببرید ، به اندازه توانم در خدمتم ، از گزینه تماس با من استفاده کنید و یا به آدرس arian[@]arani.org  نامه الکترونیکی (ایمیل) بفرستید .

 

راستش  چند تا " آران " توی این دنیا داریم ، یکیش نزدیک همین تهران است ، آران کاشان هم که معرف حضور همه هست ، یک اران هم توی کشور آذربایجان داریم . از آران اسپانیا هم یاد کنیم ، هنوز تمام نشده یک آران هم در بولیوی داریم . حدس بزنید اصالتا اهل کجا هستم !؟

 

دو چیز توی این دنیا قابل جبران نیست . یکی مرگ و دیگری زمان و عمری است که سپری شده ، تا وقتی که زنده هستیم ، سعی کنیم از زمان و عمر خود خوب استفاده کنیم .

 

ماندن در خوبیها و بدیهای گذشته ، حسرت یا تاسف ، شایدبرای یاد گرفتن  ،  قابل قبول باشد . . . امروز هم می توانیم دوباره شروع کنیم .

 

برای این که بگوییم آش شور است یا بی نمک ، لازم نیست آشپز باشیم و یا راه کار ارائه کنیم . ... مد شده است وقتی کسی نقد می کند ، زود بگوییم : آقا نقد سازنده کنید ، آقا راه کار بدهید و از این قبل حرفها . . . از کسانی که مرا نقد می کنند ، خوشم می آید ، نقدشان با هر انگیزه ای باشد ، بازهم لطفی به من است ... می خواهی بگویی : آخه بعضی وقتا ، دیگه نقد نیست ، غرض و مرض است ! جواب من این است که : آن هم لطفی به من است ...

عشق پویایی ایجاد می کند . اگر حالت خمودگی و کناره گیری به شما دست داد ، شما مطمئنا عاشق نیستید . نمونه عاشق واقعی مادر است ، او برای کودکش و آسایش او تلاش می کند ، از راحتی و رضایت او شاد می شود . . . .  اگر مادری در قبال کودکش خموده باشد و یا در عالم رویا سیر کند ، همه او را بیمار می دانیم . . .

اگر شما از کسی که لکسوس دارد بپرسید که آن را دوست دارد ، او احتمالا خواهد گفت بلی ، این البته تا زمانی است که او فکر می کند که کیفیت واقعی بالای آن برای او خشنودی می آورد . اما این فقط تا زمانی است که او به آن فکر می کند و احتمالا او همواره بدان فکر نمی کند . کاهنمن می گوید : " فرض کنید در حالی که با همسرتان دعوا دارید ، رانندگی می کنید ، ایا برای شما لکسوس یا اپل اسکورت فرقی می کند ؟" شما بیشتر از آن که به رانندگی راحت لکسوس توجه کنید ، مشغول دعوا کردن هستید . لذا در آن لحظه کیفیت اتومبیل به زحمت اهمیت دارد . در همان زمان بر چیز ناقابلی چون رو کم کردن ، که برای شما شادی بیاورد ، متمرکز هستید . برگردان از سایکولوژی تو دی