آرین آرانی

خانه جستجو | روانسنجی

 

کتابهای دیجیتال

 

How to Make Anyone Fall in Love with You (1.1 MB)
راستش خودم فرصت نکرده ام نگاهی به متن بیاندازم ، عنوانش را جالب دیدم
درآمدی بر بازرسی ، نظارت و ارزشیابی (0.4 MB)
استفاده با ذکر ماخذ بلامانع است 
درباره چکیده نویسی / ترجمه زره ساز و همکاران / مجله الکترونیکی نما (0.3 MB)
این مجله به پژوهشگاه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران تعلق دارد 
مجموعه ای از تست های درسی روان پزشکی (0.9 MB)
کتاب به زبان انگلیسی است . در پایان هر قسمت پاسخ درست را شرح داده است 

تمهیدات برگزاری سمینار (1.3 MB)