آرین آرانی

خانه جستجو | روانسنجی

 

رزومه ( کارنامک )

باسمه تعالی
کارنامک ( رزومه)

نام : آرین نام ونام خانوادگی : آرانی  متولد : 1332 نام پدر: محمد رضا

 

مدارک ورشته تحصیلی

کارشناسی : بیمه بازرگانی ، گرایش حقوق ، مدرسه عالی بیمه تهران . 1355

کارشناسی ارشد : سنجش واندازه گیری ، گرایش روان سنجی . 1376

 

ویژگیهای شغلی :

 • بازنشسته دانشگاه فرهنگیان 1389

 • برقرار کننده سایت روان سنجی 1389

 • عضو شورای برنامه ریزی دروس تربیتی تربیت معلم - دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - از 1387 تا 1389

 • مشاور در مرکز تربیت معلم شهید بهشتی (دانشگاه فرهنگیان)

 • مدرس دروس سنجش و اندازه گیری ، روانشناسی تربیتی ، مقدمات مطالعه ، آسیب های روانی در مرکز تربیت معلم شهید بهشتی تهران

 • مشاور معاون هماهنگی سازمان سما ( دانشگاه آزاد اسلامی ) 1384

 • مدرس " پیشگیری بیماریهای مقاربتی " ایدز و هپاتیت

 • مدعو دانشگاه امام صادق (ع) ، بنیاد تعاون بسیج ، واحدی از دانشگاه امام حسین (ع)

 • محقق نمونه مراکز تربیت معلم شهر تهران 1383

 • مدرس نمونه مرکز تربیت معلم شهید بهشتی 1382

 • محقق نمونه مرکز تربیت معلم شهید بهشتی 1382

 • کارشناس پژوهشی و آموزشی سازمان بازرسی ونظارت وزارت بازرگانی از سال 1374 -1380

 • مدعو صاحب نظر کمیته های تخصصی شورایعالی آموزش و پرورش 1379

 • معلم نمونه 1377

 • مدرس اداره کل سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش از 1377

 • عضو کمیسیون تخصصی و شورای تحقیقات اداره کل آموزش وپرورش شهرتهران از 1371 تا مهر 1376

 • مشاور گروه های آموزشی و مشاور معاون آموزشی شهر تهران سال 1375

 • عضو گروه درسی ریاضی دوره راهنمایی اداره کل آموزش وپرورش شهرتهران سال 1374

 • عضو یا سرگروه درسی آمار منطقه 16 از سال 1366 تا سال 1372

 • عضو یا سرگروه درسی آمار استان تهران از سال 1368 تا 1372 ( انحلال موقت گروه های متوسطه)

 • عضو گروه درسی ریاضی وزارت آموزش وپرورش سال 1369

 • همکاری با گروه های آموزشی از سال 1361

 • دبیر آموزش وپرورش از 1/2/1359

تشویق ها

 

 • دارنده بیش از بیست تشویق از سطوح گوناگون مدیریتی آموزش و پرورش از منطقه تا وزیر

 • دارای چهار تشویق از سازمان بازرسی و نظارت

 

ویژگی های مطالعاتی :

 • بررسی نتایج پایه سوم راهنمایی منطقه 16 سال 1368

 • بررسی نتایج پایه سوم راهنمایی منطقه 16 سال 1369

 • بررسی نتایج آزمون هماهنگ آمار خرداد 1369

 • بررسی ، تحلیل نتایج پایه های تحصیلی ، مناطق اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران از 1370 الی 1373

 • ارائه فرم ارزشیابی سوال امتحانی معلم ساخته در یک مجموعه بیست صفحه ای .

 • ارائه مباحث درسی در مجلات تلاش تا سال 1372 .

 • ارائه متونی متفرقه در مورد آمار ، روش تدریس و یادگیری

 • نگارش مجموعه ای از خطاها و مشکلات سوالهای امتحانی

 • مشاور در حداقل ده پایان نامه کارشناسی ارشد و تعداد زیادی پژوهش .

 • برقراری و راه اندازی B.B.S کارشناسی تحقیقات اداره کل با حداقل امکانات . با نام پاک 1374

 • اشتراک و برقراری ارتباط رایانه ای اداره کل با مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .1373

 • تجهیز رایانه ای کارشناسی تحقیقات اداره کل ، تهیه نرم افزار کتابخانه 1373

 • ارائه خدمات مشاوره ای به کارشناسی های مختلف شاهد ، امتحانات ، گروه های آموزشی ، نظرسنجی و. . .

 • ساخت و اجرای فرم عملکرد آموزش سازمانی 1376

 • طراحی ، اجرای بیش از 8 آموزش و آزمون کتاب باز مدیران ستادی و استانی سازمان بازرسی و نظارت 1376-1380

 • طراحی و اجرای بیش از 10 آزمون و آموزش کارکنان سازمان بازرسی و نظارت 1374-1380

 • تهیه و تدوین برنامه آموزشی سال 1380 سازمان بازرسی و نظارت

 • تهیه و تدوین مجموعه دانش ها و مهارت های پیش نیاز و ضمن خدمت ، سازمان بازرسی و نظارت 1380

 • تهیه و تدوین برنامه راهبردی ( استراتژیک ) آموزش های سازمان بازرسی و نظارت برای برنامه سوم 1380

 • تهیه و تدوین پروپزال " بررسی دانش ، نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به شیوه های آموزشی و میزان به کارگیری آن ها " برای یونیسف 1381

پژوهش علمی :

 • بررسی بازار بیمه استان خوزستان 1355

 • بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان جهشی ، مصوب شورای تحقیقات اداره کل و وزارت متبوع 1371

 • بررسی مناسبت و عدم مناسبت تغییر تاریخ امتحانات سه ماهه دوم ، مصوب شورای تحقیقات اداره کل 1372

 • بررسی علل تغییر مدرسه دانش آموزان تهرانی ، مصوب شورای تحقیقات اداره کل و وزارت متبوع 1376

 • الگوی بهینه گزینش دانش آموز مدارس نمونه مردمی . به دلیل عدم ارائه اطلاعات طرح متوقف شد .

 • اجرای طرح ارزشیابی و نیاز سنجی آموزشی - سازمان بازرسی و نظارت - سال 1376

 • تهیه و ساخت ابزار چند عاملی ارزشیابی کارآموزی بدو استخدام - سازمان بازرسی و نظارت 1377

 • شاخص های کارایی آموزش و پرورش - روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش 1378

 • ساخت ، اجرای آزمایشی پرسشنامه وضعیت مطلوب و موجود مدیر نمونه 1379

 • ساخت پرسشنامه چند وجهی شخصیتی همام 1378

 • بررسی عملکرد آموزش و پرورش دوره ابتدایی در دهه منتهی به 1380

 • مطالعه ای بر فرم کوتاه MMPI پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا 1383

 • تجزیه و تحلیل نظرات مجریان طرح آزمایشی " ارزشیابی توصیفی " معاونت آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش 1382

 • تحلیل و جمع بندی گزارش اجرای طرح ارزشیابی توصیفی ( فصل پنجم ) ، معاونت آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش 1383

 • مطالعه ای بر فرم کوتاه MMPI در سال 1385 و تقدیر از مدیرکل دفتر ارتقا

ارائه مقاله :

 • ارائه مقاله در کتاب تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی به همت آقای مرتضی مجدفر .

 • ارائه مقاله در روزنامه همشهری

 • ارائه مقاله در مجله گزارش با عنوان " ارزشیابی مستمر از آموخته های دانش آموزان "

 • ارائه واژه های اقتصادی در 32 شماره هفته نامه ناظر وابسته به سازمان بازرسی و نظارت . با بهره گیری فراوان از فرهنگ واژه های اقتصادی مرتضی قره باغیان

 • ارائه مقاله در گردهمایی یافته های پژوهشی - اهواز

 • ارائه مقاله در گردهمایی یافته های پژوهشی - تهران

 • ارائه مقاله در فصلنامه تعلیم وتربیت

 • ارائه مقاله در همایش بین المللی علمی - کاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی با عنوان " نگاهی به درون داد و برون داد آموزش وپرورش تهران "

 • ارائه مقاله در هفته نامه ناظر با عناوین " آموزش سازمانی " (1379) و " تصمیم گیری اخلاقی " (1380)

تالیف :

 • تالیف کتابچه " گزارش نویسی و مکاتبات اداری " سازمان بازرسی و نظارت 1376

 • تالیف " درآمدی بر بازرسی ، نظارت ، ارزشیابی " ناشر دنیای هنر 1380

 • تالیف " ارزشیابی فرایندهای مدرسه " معاونت آموزش عمومی . دفتر آموزش دوره راهنمایی . 1383

 • تالیف پودمان سنجش و اندازه گیری برای دوره تربیت معلم - دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی – 1385